Zmiany w Kodeksie Pracy 2024: Nowe Perspektywy dla Pracowników.

Mijający rok przyniósł wiele nowości w polskim prawie pracy, wprowadzając m.in. pracę zdalną, nowe rodzaje urlopów i dyrektywę „work-life balance”. Jednak już w styczniu 2024 roku pracownicy staną przed kolejnymi ważnymi zmianami, które wpłyną na ich warunki zatrudnienia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać w nowym roku. Zmiana minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej: Od…