NAZWA KURSU:

KURS RĘCZNEGO PRZECINACZA PLAZMOWEGO – CIĘCIE PLAZMOWE

CEL  KURSU:

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z procesem cięcia plazmowego, zakresem jego stosowania oraz warunkami technologicznymi i bezpieczeństwem pracy przy cięciu. Podstawowym celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania czynności ręcznego cięcia plazmowego oraz do egzaminu końcowego.

Szkolenie zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr W-07/IS -14

TEMATYKA KURSU:

 • Szkolenie teoretyczne:
  • zagadnienia bhp przy cięciu plazmowym,
  • zasada procesu cięcia,
  • budowa i zasada działania uchwytów do cięcia plazmowego,
  • gazy stosowane przy cięciu,
  • ogólne warunki technologiczne cięcia plazmowego,
  • technika ręcznego cięcia,
  • ocena jakości powierzchni po cięciu.
 • Instruktaż wstępny.
 • Szkolenie praktyczne, które obejmuje zestaw ćwiczeń (przygotowanie materiału do cięcia, parametry cięcia, technika cięcia).

CZAS TRWANIA KURSU:

Instruktaż wstępny – 1 godzina dydaktyczna

Zajęcia teoretyczne – 6 godzin dydaktycznych

Zajęcia praktyczne – 9 godzin dydaktycznych

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód o określonej specjalności.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się za pomocą egzaminu testowego, natomiast egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych czynności.

Po zdaniu egzaminu końcowego kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu ręcznego cięcia plazmowego, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 pażdzernika 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Na dodatkowy wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją przez Instytut Spawalnictwa lub TUV Rheinland.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie