NAZWA KURSU:

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM ORAZ BEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI

CEL KURSU:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy jako operator wózków widłowych specjalizowanych. Podczas szkolenia kursanci poznają rodzaje i budowę wózków widłowych oraz dowiedzą się jak poprawnie i bezpiecznie korzystać z urządzenia.

Cele szczegółowe kursu:

 • zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów;
 • przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej;
 • zapoznanie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • zapoznanie z przepisami dozoru technicznego;
 • zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami podczas wymiany butli propan – butan  w wózkach zasilanych gazem;
 • uzyskanie przez pracownika wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresie bezpiecznej wymiany butli propan – butan.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kursant zdobywa uprawnienia na wózki widłowe.

TEMATYKA KURSU:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • pojęcia ogólne o transporcie i ładunkach,
 • podział oraz główne parametry wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • elektrotechnika w budowie wózków,
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych i wymiana butli gazowej w wózku,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

42 godziny:

 • Zajęcia teoretyczne – 30 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 12 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn o określonej specjalności.

EGZAMIN/UPRAWNIENIA:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 pażdzernika 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).
 • w przypadku przystąpienia do egzaminu przed komisją UDT – zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osoba obsługującą podnoszona wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – ważne 5 lat

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT. 

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie