NAZWA KURSU:

SZKOLENIE BHP – PRACE NA WYSOKOŚCI

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest nabycie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpiecznego i prawidłowego wykonywania prac na wysokości. Szkolenie ma również na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat możliwych zagrożeń oraz sposobów postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Szkolenie skierowane jest nie tylko dla osób wykonujących prace na wysokości, ale również dla nadzorujących takie prace, odpowiedzialnych za planowanie i przygotowanie miejsca pracy oraz za utrzymanie we właściwym stanie technicznym sprzętu przystosowanego do prac na wysokości, a także do pracowników służby BHP i innych osób zainteresowanych tematyką prac na wysokości.

TEMATYKA KURSU:

  • przepisy regulujące prace na wysokości;
  • obowiązki pracodawców i pracowników w tym zakresie i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów;
  • zagrożenia przy pracach na wysokości oraz podstawowe środki zapobiegawcze;
  • zasady bezpiecznego wykonywania w/w prac;
  • sprzęt ochrony osobistej i sposoby zabezpieczeń przy pracach na wysokości;
  • praktyczne wykorzystanie sprzętu ochronnego przy pracach na wysokości.

CZAS TRWANIA KURSU:

5 godzin dydaktycznych

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum wykształcenie podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód o określonej specjalności.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testowej na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie