NAZWA KURSU:

OCIEPLANIE I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy w zakresie ocieplania i termomodernizacji budynków. Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na temat zasad, sposobów i technik malowania oraz stosowanych materiałów i narzędzi przy wykonywaniu w/w prac. Na szkoleniu omawiane są zagrożenia związane z ryzykiem zawodowym w miejscu pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady ochrony przeciwpożarowej

Kurs zazwyczaj prowadzony jest dla zorganizowanych grup z Urzędów Pracy, szkół, zakładów karnych czy innych jednostek publicznych lub prywatnych.

TEMATYKA KURSU:

 • zasady bhp na stanowisku montera dociepleń budynków;
 • prawo budowlane:
  • przepisy ogólne,
  • dziennik budowy,
 • rachunek zawodowy:
  • rozlicznie robót,
  • obmiar robót,
 • dokumentacja prac montera dociepleń budynków, w tym zapoznanie z rysunkiem zawodowym:
  • normalizacje i normy rysunku budowlanego,
  • formaty arkuszy rysunkowych,
  • czytanie projektu budowlanego,
 • materiałoznawstwo;
 • maszynoznawstwo;
 • technologia prac:
  • metody ociepleń budynków,
  • technologia wykonywania dociepleń budynków metodą mokrą,
  • błędy w docieplaniu budynków,
  • tynki tradycyjne,
  • techniki malowania,
 • zajęcia praktyczne na stanowisku montera dociepleń budynków:
  • zagruntowanie ścian,
  • mocowanie podstawowe,
  • nakładanie izolacji termiczne z płyt,
  • mocowanie w postaci kołków,
  • zatapianie siatki,
  • wykonywanie powłoki tynkarskiej i malarskiej.

CZAS TRWANIA KURSU:

105 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 80 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie