NAZWA KURSU:

KURS OBSŁUGI ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania pracy w zawodzie operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III oraz I klasy uprawnień. Klasa III obejmuje wszystkie ładowarki do 20 ton masy eksploatacyjnej, natomiast klasa I obejmuje wszystkie ładowarki jednonaczyniowe dostępne w Polsce. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu eksploatacji maszyny, obsługi technicznej i układów napędowych oraz zapoznanie z technologią i budową tego urządzenia. Podczas szkolenia kursanci nabywają praktyczne umiejętności sterowania maszyną, załadunek urobku na środek transportu i wyrównywania terenu.

TEMATYKA KURSU:

  • ogólne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,
  • obsługa, budowa i technologia ładowarek jednonaczyniowych,
  • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

66,5 godziny:

  • Zajęcia teoretyczne – 52 godziny
  • Zajęcia praktyczne – 14,5 godziny

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat,
  • aby poruszać się maszyną po drogach publicznych wymagane jest jedynie prawo jazdy kat. B,
  • aby poruszać się maszyna jedynie po placu budowy, prawo jazdy nie jest wymagane,
  • jeżeli kursant posiada już jakiekolwiek uprawnienia wydane przez IMBiGS powinien przedstawić książkę potwierdzającą zdobyte uprawnienia.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Płock, Golub Dobrzyń.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie