NAZWA KURSU:

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

ap diver replica functional inner bezel price list.nowadays mysevenfriday.com that once was meant to just tell you the exact time is your friend helping to express your taste and personality.

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie przez nich wiedzy i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

TEMATYKA KURSU:

  • podstawowe zabiegi ratujące życie. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (ogniwa łańcucha ratunkowego, obsługa automatycznego defibrylatora);
  • zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia oraz reguły postępowania;
  • apteczka pierwszej pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy;
  • postępowanie w obrażeniach ciała (oparzenia termiczne, rodzaje złamań kości, rodzaje ran, typy krwawień, opatrunek uciskowy);
  • ewakuacja ratunkowa.

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy obejmuje 5 godzin dydaktycznych

  • Zajęcia teoretyczne – 1 godzina (z zastosowaniem środków audiowizualnych)
  • Zajęcia praktyczne – 4 godziny (przy użyciu Fantoma do nauki BLS, ćwiczeniowego defibrylatora, maseczki do wentylacji „usta-usta”bandaży, chusty trójkątnej,  materiałów opatrunkowych oraz innego sprzętu wymaganego tematyką szkolenia lub oczekiwaniami klienta)

Istnieje możliwość elastycznego dostosowania zakresu szkolenia oraz czasu jego trwania do oczekiwań klienta !

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. 2019 poz. 652). 

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie