NAZWA KURSU:

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie przez nich wiedzy i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

TEMATYKA KURSU:

  • podstawowe zabiegi ratujące życie. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (ogniwa łańcucha ratunkowego, obsługa automatycznego defibrylatora);
  • zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia oraz reguły postępowania;
  • apteczka pierwszej pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy;
  • postępowanie w obrażeniach ciała (oparzenia termiczne, rodzaje złamań kości, rodzaje ran, typy krwawień, opatrunek uciskowy);
  • ewakuacja ratunkowa.

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy obejmuje 5 godzin dydaktycznych

  • Zajęcia teoretyczne – 1 godzina (z zastosowaniem środków audiowizualnych)
  • Zajęcia praktyczne – 4 godziny (przy użyciu Fantoma do nauki BLS, ćwiczeniowego defibrylatora, maseczki do wentylacji „usta-usta”bandaży, chusty trójkątnej,  materiałów opatrunkowych oraz innego sprzętu wymaganego tematyką szkolenia lub oczekiwaniami klienta)

Istnieje możliwość elastycznego dostosowania zakresu szkolenia oraz czasu jego trwania do oczekiwań klienta !

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 pażdziernika 2023 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 2175). 

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie