NAZWA KURSU:

KURS OBSŁUGI KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania pracy w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III oraz I klasy uprawnień. Klasa III obejmuje koparki o masie całkowitej do 25 ton, w tym minikoparki, natomiast klasa I obejmuje wszystkie koparki jednonaczyniowe dostępne na rynku. Szkolenie umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych typów oraz rodzajów, organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach, sprawowania kontroli jakości wykonywanych prac oraz brania udziału w prowadzeniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.

TEMATYKA KURSU:

 • ogólne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,
 • obsługa, budowa i technologia koparek jednonaczyniowych,
 • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

67 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 52 godziny
 • Zajęcia praktyczne – 15 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie,
 • aby poruszać się maszyną po drogach publicznych wymagane jest jedynie prawo jazdy kat. B,
 • aby poruszać się maszyną jedynie po placu budowy, prawo jazdy nie jest wymagane,
 • jeżeli kursant posiada już jakiekolwiek uprawnienia wydane przez IMBiGS powinien przedstawić książkę potwierdzającą zdobyte uprawnienia.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Płock, Golub Dobrzyń.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie