NAZWA KURSU:

OBSŁUGA SUWNIC, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

CEL KURSU:

Kurs ma na celu teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności dotyczące budowy i eksploatacji suwnic oraz bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy oraz obsługi suwnic.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kursant zdobywa stosowne uprawnienia.

TEMATYKA KURSU:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • pojęcia ogólne o transporcie i ładunkach,
 • podział oraz główne parametry suwnic,
 • budowa suwnic – podstawowe elementy suwnic ogólnego przeznaczenia,
 • obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy suwnicach,
 • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

35 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 10 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN/UPRAWNIENIA:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 pażdzernika 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT. 

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie