NAZWA KURSU:

SPAWANIE / ZGRZEWANIE TERMOPAR

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy z użyciem termopar poprzez nabycie przez nich wiedzy na temat spawania oraz zgrzewania termopary.

TEMATYKA KURSU:

  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy p.poż. przy obsłudze termopary;
  • podstawowe wiadomości o termoparach;
  • zasada działania termopary;
  • przygotowanie termopary do spawania;
  • wykonanie spoiny;
  • zgrzewanie termopary;
  • praktyczne zastosowanie termopary.

CZAS TRWANIA KURSU:

Zajęcia teoretyczne – 4 godziny.

Istnieje możliwość poszerzenia kursu o część praktyczną.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie