NAZWA KURSU:

BRUKARZ – UKŁADANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

CEL  KURSU:

Praca brukarza polega na wykładaniu kostki brukowej lub innego materiału na nawierzchniach drogowych. Do zadań brukarza należy ewentualne usunięcie starej warstwy pokrywającej różnego rodzaju nawierzchnie, a następnie przygotowanie podłoża oraz położenie bruku lub kostki brukowej.

Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania pracy w zawodzie brukarza. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu wiadomości na temat prac brukarskich oraz bezpieczeństwa przy wykonywaniu tych prac, a także nabycie praktycznych umiejętności dotyczących zasad prawidłowego wykonywania prac brukarskich.

Kurs zazwyczaj prowadzony jest dla zorganizowanych grup z Urzędów Pracy, szkół, zakładów karnych czy innych jednostek publicznych lub prywatnych.

TEMATYKA KURSU:

 • zasady BHP i p.poż przy pracach brukarskich;
 • podstawowe wiadomości o robotach ziemnych:
  • odwadnianie dróg,
  • pomiary przy budowie,
 • rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi;
 • materiałoznawstwo: rodzaje bruku i kostki polbrukowej (spoiwa, zaprawy, betony, grunty budowlane, rodzaje bruku, rodzaje kostki polbrukowej;
 • organizacja stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego;
 • zajęcia praktyczne – wykonywanie prac brukarskich:
  • przygotowanie podłoża (skucie starej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych),
  • sposoby układania kostki brukowej,
  • posługiwanie się sprzętem, narzędziami, maszynami budowlanymi,
  • dokonywanie czynności pomiarowych podczas robót brukarskich,
  • wykonanie podłoża, podbudowy, podsypek i sprawdzenie szablonem profilu podsypki,
  • układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych,
  • brukowanie nawierzchni  z kamieni naturalnych i sztucznych,
  • rozbieranie uszkodzonych bruków i chodników,
  • układanie nawierzchni z kostki kamiennej na odcinkach prostych, łukach i skrzyżowaniach,
  • brukowanie w ozdobne wzory nawierzchni z różnych typów,
  • dokonywanie napraw nawierzchni brukowych chodników.

CZAS TRWANIA KURSU:

105 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 80 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu.
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe).

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.  poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie