NAZWA KURSU:

KURS MAGAZYNIERA – Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO UDT, KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA

CEL  KURSU:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności wymaganych na stanowisku magazyniera z wykorzystaniem kasy fiskalnej i urządzeń komputerowych. Kurs prowadzony jest głównie w formie praktycznej z elementami wiedzy teoretycznej z zakresu prawa magazynowego oraz handlowego. Szkolenie ma więc na celu zapoznanie kursantów z wiedzą z zakresu:

 • budowy i zasady działania wózków różnych typów;
 • przepisów prawnych i przepisów dozoru technicznego;
 • samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych oraz jego obsługi codziennej;
 • samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku magazyniera (zapoznanie z organizacją magazynu, ustaleniem zaopatrzenia na surowce, towary, opakowania, potrzeby transportowe, sporządzeniem typowej dokumentacji związanej z realizacją i procesem dystrybucji);
 • znajomości urządzeń komputerowych z praktycznym zastosowaniem programów magazynowych;
 • znajomości przepisów BHP i P.Poż. pracy w magazynie.

TEMATYKA KURSU:

 1. Obsługa wózków podnośnikowych:
 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • obsługa- wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych.

 

 1. Praca w magazynie:
 • organizacja gospodarki magazynowej,
 • zapasy magazynowe,
 • budowle magazynowe,
 • wyposażenie magazynów,
 • technologia magazynowania,
 • obsługa programu MS EXCEL,
 • obsługa programu MS ACCES,
 • wykorzystanie internetu i poczty elektronicznej w pracy magazynowej,
 • obsługa programu magazynowego Subiekt GT i WF MAG,
 • obsługa kas fiskalnych.

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie realizowane jest w liczbie 182 godzin.

 • 67 godzin wykładów teoretycznych
 • 115 godzin ćwiczeń praktycznych

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów dla całej grupy.

Zajęcia praktyczne prowadzone przy użyciu sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód o określonej specjalności.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się za pomocą egzaminu testowego, natomiast egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych zadań/poleceń przez członków komisji egzaminacyjnej.

Po zdaniu egzaminu końcowego kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu ręcznego cięcia plazmowego, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

W przypadku modułu obsługi wózków jezdniowych uczestnik po pozytywnym egzaminie otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – ważne 10 lat.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie