NAZWA KURSU:

GLAZURNIK – POSADZKARZ

CEL  KURSU:

Praca glazurnika polega na okładaniu ścian różnego rodzaju materiałami (glazurą) przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz zapraw i klejów. Posadzkarz natomiast zajmuje się wykonywaniem podłóg i innych nawierzchni z różnego rodzaju materiałów przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do przygotowania zaprawy i szlifowania nawierzchni podłogowych.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do efektywnej i estetycznej pracy w zawodzie glazurnika, posadzkarza. Szkolenie ma na celu przekazanie kursantom wiedzy na temat materiałów i ich właściwości, a także metod wykorzystywanych podczas wykonywania pracy w zawodzie glazurnika, posadzkarza.

Kurs zazwyczaj prowadzony jest dla zorganizowanych grup z Urzędów Pracy, szkół, zakładów karnych czy innych jednostek publicznych lub prywatnych.

TEMATYKA KURSU:

 • zasady bhp i p.poż na stanowisku prac glazurniczych;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, technologia robót (zasadnicze czynności w robotach glazurniczych, dozowanie zapraw, podłoża  i sposób ich przygotowania);
 • materiałoznawstwo (materiały stosowane w pracach glazurniczych, posadzkarskich);
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną (podstawowe założenia procesu budowlanego);
 • prawo budowlane (zakres stosowania ustawy);
 • rysunek budowlany (normalizacja w rysunku budowlanym);
 • rachunek zawodowy (dokumentacja kosztorysowa wykonanych robót, kalkulacja cen – składniki kosztów, rozliczanie za wykonanie robót)
 • maszynoznawstwo;
 • praktyczna nauka zawodu.

 

GLAZURNIK

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • ocenianie jakości materiałów okładzinowych;
 • przygotowanie ścian i ekranów ściennych do układania płytek;
 • sortowanie płytek ściennych wg odcieni zabarwienia, jakości szkliwa, kształtu i zwichrowania powierzchni;
 • przycinanie płytek i wycinania w nich otworów;
 • układanie płytek przy użyciu kleju i zaprawy klejącej;
 • wykańczanie powierzchni;
 • spoinowanie płytek;
 • remontowanie okładzin ściennych z różnych płytek;
 • układanie posadzek i płytek z lastryka;
 • licowanie cokołów i podokienników płytkami i kształtkami klinkierowymi;
 • ocenianie jakości robót i obmiar wykonywanych robót;
 • praktyczna nauka zawodu;

 

 

POSADZKARZ

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;
 • ocenianie jakości materiałów podłogowych;
 • wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek;
 • sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych;
 • przygotowanie mieszanek cementowych, lastrykowych itp. sposobem ręcznym i zmechanizowanym;
 • przygotowanie klejów, kitów, lepików stosowanych przy wykonywaniu podłóg
 • dobieranie płytek podłogowych o odpowiednich wzorach i kolorach, wymierzanie, dopasowywanie, przycinanie i szlifowanie;
 • powlekanie klejem podkładu płytek i wykładzin, układanie ich i dociskanie do podkładu;
 • wykonywanie cokolików przy posadzkach;
 • mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw sztucznych;
 • układanie nowych nawierzchni podłogowych na podłogach istniejących.

CZAS TRWANIA KURSU:

200 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 40 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 160 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie