NAZWA KURSU:

SZKOLENIE BHP DLA WYBRANEJ BRANŻY

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem tematów związanych z wykonywaną pracą. Oferujemy szkolenia, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i specyfiki zagrożeń występujących w firmie na danym stanowisku pracy, w danej branży. Program oraz forma szkolenia dostosowane są do potrzeb i oczekiwań klienta, dlatego w ramach prowadzonych przez nas szkoleń klient może wybrać najdogodniejszą dla siebie formę szkolenia:

  • szkolenie stacjonarne w siedzibie swoje firmy,
  • szkolenie stacjonarne w sali zewnętrznej,
  • szkolenie bhp online.

TEMATYKA KURSU:

  • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;
  • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem tematów dotyczących danego stanowiska w danej branży;
  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka;
  • zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

CZAS TRWANIA KURSU:

8 godzin dydaktycznych

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testowej na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują stosowny certyfikat.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie