NAZWA KURSU:

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

CEL  KURSU:

Praca technologa robót wykończeniowych w budownictwie polega na wykańczaniu budynków. Różnorodność robót wynika ze specyfiki budynków, materiałów i narzędzi oraz stosowanej technologii. W ramach swojej pracy może on przeprowadzać roboty tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, malarsko-tapicerskie, ale również wykonywać roboty murarskie, remontowe i konserwacje.

Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania pracy w zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu podstaw prawa budowlanego, rachunku zawodowego, rysunku budowlanego i stosowanych w budownictwie materiałów, narzędzi i urządzeń, a także nabycie praktycznych umiejętności dotyczących zasad prawidłowego wykonywania pracy w zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Na szkoleniu omawiane są zagrożenia związane z ryzykiem zawodowym w miejscu pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady ochrony przeciwpożarowej.

Kurs zazwyczaj prowadzony jest dla zorganizowanych grup z Urzędów Pracy, szkół, zakładów karnych czy innych jednostek publicznych lub prywatnych.

TEMATYKA KURSU:

 • zasady bhp i p.poż.:
  • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosowanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej odpowiednich do poszczególnych rodzajów robót wykończeniowych,
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, technologia robót;
 • materiałoznawstwo:
  • materiały podstawowe w robotach murarskich i tynkarskich,
  • materiały malarskie i ich składniki,
  • materiały do tapetowania,
 • posługiwanie się dokumentacja techniczną;
 • prawo budowlane;
 • rysunek budowlany;
 • rachunek zawodowy;
 • maszynoznawstwo;
 • praktyczna nauka zawodu (technologia robót tynkarskich i szpachlarsko-malarskich, montaż płyt kartonowo-gispowych oraz tapetowanie):
  • ocenianie przydatności materiałów budowlanych i ich przechowywanie,
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń do robót murarskich, tynkarskich, szpachlarsko – malarskich,
  • dobór właściwych narzędzi do rodzaju wykonywanej pracy,
  • ustawienie oprzyrządowania do murowania, czyli lekkiej konstrukcji drewnianej pomagającej wyznaczyć poziom i pion wykonywanego fragmentu budowli,
  • ustalenie zgodnie z projektem i przygotowanie właściwej zaprawy murarskiej, przez dobranie odpowiednich składników i wymieszanie ich co wiąże się z obsługą mieszarek,
  • układanie na zaprawie kamieni, cegieł, elementów prefabrykowanych i wiązanie je z sobą, według wskazań projektu technicznego od fundamentów, ścian pełnych, ścian z otworami okiennymi, drzwiowymi,
  • wykonywanie stropów murarskich,
  • wykonywanie tynków cienkowarstwowych,
  • wykonywanie okładzin ściennych,
  • wykonywanie izolacji,
  • wykonywanie gładzi szpachlowych,
  • wykonywanie tynków suchych z płyt gipsowo – kartonowych,
  • przygotowanie szpachli sposobem ręcznym i mechanicznym,
  • usuwanie ubytków ścian,
  • wykonanie podkładów pod tynki szlachetne,
  • podstawowe prace glazurnicze,
  • prace malarskie,
  • przygotowanie podłoży malowanych techniką wapienną, klejową, olejną,
  • malowanie ścian, sufitów,
  • zasady przygotowania podłoży pod tapetowanie.

CZAS TRWANIA KURSU:

270 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 30 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 240 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu.
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe).

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie