NAZWA KURSU:

KURS ENERGETYCZNY G2

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Adresatami kursu są palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy monterzy, a także pracownicy elektrowni i elektrociepłowni.

GRUPA 2 (CIEPŁOWNICZA) – URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE I ZUŻYWAJĄCE CIEPŁO ORAZ INNE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.

TEMATYKA KURSU:

 • ogólne zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz przepisy dozoru technicznego;
 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasady i warunki prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony p. pożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcje postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;
 • konsultacje.

CZAS TRWANIA KURSU:

7 godz.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • Szkolenie przewidziane jest dla pracowników, którzy obsługują urządzenia energetyczne.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, które jest ważne przez okres 5 lat.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości na terenie kraju m.in. Aleksandrów Kuj., Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie