NAZWA KURSU:

DORADZTWO I STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

CEL  KURSU:

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy lub uzyskanie przez uczestników uprawnień wymaganych przepisami ustawy o ochronie roślin do prowadzenia obrotu i kolekcjonowania środków ochrony roślin. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, pracowników firm oraz punktów wykonujących działalność w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

TEMATYKA KURSU:

Istnieją dwa warianty szkolenia:

1. Szkolenie podstawowe przeznaczone dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu.

2. Szkolenie uzupełniające przeznaczone dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe.

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
 • integrowana ochrona roślin,
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
 • BHP przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

 

PROGRAM SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów,
 • integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy,
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy,
 • zapobieganiu negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy.

CZAS TRWANIA KURSU:

 • Szkolenie podstawowe  – 24 godziny (3 dni)
 • Szkolenie uzupełniające – 7 godzin (1 dzień)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz.554)

Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat.

MIEJSCE REALIZACJI:

Zajęcia odbywają się we Włocławku – ul. Wronia 28.

Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie