NAZWA KURSU:

KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

CEL  KURSU:

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi kas fiskalnych. Obsługa urządzeń fiskalnych jest podstawową czynnością wykonywaną przez każdego sprzedawcę, w różnorodnej działalności handlowej.

Kurs zazwyczaj prowadzony jest dla zorganizowanych grup z Urzędów Pracy, szkół, zakładów karnych czy innych jednostek publicznych lub prywatnych.

TEMATYKA KURSU:

  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej;
  • aspekty prawne wprowadzenia kas fiskalnych i formalności z tym związane;
  • kasy fiskalne – budowa i zastosowanie;
  • zagadnienia podatkowe przy stosowaniu kas fiskalnych;
  • obsługa kas fiskalnych.

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie realizowane w liczbie 30 godzin:

  • Zajęcia teoretyczne – 10 godzin
  • Zajęcia praktyczne – 20 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem w formie pisemnej (testowej) oraz w formie praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie