NAZWA KURSU:

KURS ZGRZEWANIA RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH   

CEL  KURSU:

Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu zgrzewacza oraz do egzaminu końcowego. Podczas szkolenia kursanci zdobędą wyczerpującą wiedzę i umiejętności z zakresu zgrzewania rur PP (polipropylen) i PE (polietylen) przy zastosowaniu technologii zgrzewania doczołowego.

Główne technologie omawiane na szkoleniu to:

 • zgrzewanie doczołowe rur PP, PE;
 • zgrzewanie elektrooporowe rur PP, PE;
 • zgrzewanie polifuzyjne rur (mufowe).

TEMATYKA KURSU:

 • podział, budowa, stany fizyczne polimerów i metody ich otrzymywania;
 • środki pomocnicze – składniki dodatkowe, właściwości i starzenie tworzyw sztucznych;
 • metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich identyfikacja;
 • podział tworzyw sztucznych ze względu na metody łączenia oraz  ich charakterystyka;
 • metody zgrzewania tworzy sztucznych wg. PN-EN 13067;
 • metody spawania tworzy sztucznych.

CZAS TRWANIA KURSU:

35 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 15 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 20 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne badania lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód o określonej specjalności.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS. Egzamin przeprowadzany jest w dwóch formach:

 • egzamin teoretyczny – forma pisemna,
 • egzamin praktyczny – wykonywanie czynności praktycznych zleconych przez egzaminatora.

Pozytywne oceny z jednej i drugiej części egzaminu dają podstawę do uzyskania stosownego zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Istnieje możliwość odbycia egzaminów przed komisjami Urzędu Dozoru Technicznego lub Instytutu Spawalnictwa za dodatkową opłatą.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie