NAZWA KURSU:

KURS SPAWANIA BLACH I RUR ZE STALI FERRETYCZNYCH I NIERDZEWNYCH ORAZ LUB/I ALUMINIUM W WYBRANEJ METODZIE

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu spawania blach i rur, ale również zdobycie praktycznych umiejętności prawidłowego przygotowania powierzchni spawalniczych oraz wyuczenie prawidłowej metodyki pracy z podstawowymi materiałami i konstrukcjami. Najbardziej popularne grupy materiałowe to stale węglowe, aluminium, stal kwasoodporna oraz stal energetyczna. Szkolimy w zakresie spawania we wszystkich metodach tj. MAG 135, MIG 131, TIG 141, MMA 111, spawanie gazowe 311 oraz innych wedle zapotrzebowania.

Celem każdego kursu spawania jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu, który odbywa się według obowiązującej normy PN-EN ISO 9606.

MODUŁY DO POSZCZEGÓLNYCH METOD SPAWANIA:

  1. Spawanie acetylenowo-tlenowe – Metoda 311.
  2. Spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA – Metoda 111.
  3. W osłonie gazów aktywnych (MAG) – Metoda 135.
  4. W osłonie gazów obojętnych (MIG) – Metoda 131.
  5. W osłonie gazów obojętnych elektrodą nietopliwą (TIG) – Metoda 141.

Szkolenie prowadzone jest w trzech modułach dla poszczególnych metod spawania:

MODUŁ I – FW P/T – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi w procesach spawania 111, 131, 135, 141.

MODUŁ II – BW P– spawanie blach spoinami czołowymi w procesach spawania 111, 131, 135, 141, 311.

MODUŁ III – BW T – spawanie rur spoinami czołowymi w procesach spawania 111, 131, 135, 141, 311.

CZAS TRWANIA KURSU:

Czas trwania szkolenia jest uzależniony od ilości i rodzaju metod spawania, grup materiałowych, pozycji oraz grubości materiałów, w których zainteresowany będzie zdobywał kwalifikacje. Przeciętny czas trwania szkolenia w jednej metodzie to około 2-3 tygodnie.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum podstawowe wykształcenie,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie spawalnicze kończy się egzaminem teoretycznym poprzez sprawdzenie wiedzy za pomocą testu obejmującego pytania z całego zakresu szkolenia oraz egzaminem praktycznym poprzez wykonanie przez egzaminowanego złączy egzaminacyjnych wg wytycznych TÜV Rheinland Polska. Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat TÜV Rheinland oraz Paszport Spawacza. Wydane uprawnienia są honorowane w Polsce, a także większości krajów europejskich.

MIEJSCE REALIZACJI:

Zajęcia praktyczne odbywają się we Włocławku na hali wyposażonej w: 15 stanowisk spawalniczych, stanowisko do przygotowywania próbek, stanowisko do łamania próbek, a także zaplecze socjalne w postaci szatni, stołówki, sali telewizyjnej oraz łazienki. Stanowiska spawalnicze posiadają wentylację stanowiskową, a hala spawalnicza wyposażona jest w dachową wentylację mechaniczną. Uczestnicy kursu korzystają z wysokiej jakości urządzeń spawalniczych marek Kemppi, Bester, Magnum, Lincoln.

 

Możliwość realizacji kursu dla grup również na terenie miast: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Płock, Włocławek, a także inne – prosimy o zapytania.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie