NAZWA KURSU:

KURS PILARZA – OBSŁUGA PIŁ MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW

CEL  KURSU:

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją pił mechanicznych do ścinki drzew.

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zapoznać uczestników kursu z zagadnieniami dokumentacji technicznej, BHP oraz z wiadomościami z zakresu elektrotechniki, użytkowania eksploatacyjnego, technologii robót i budowy pił mechanicznych do ścinki drzew.

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy oraz uświadomienie o możliwych zagrożeniach, a także przekazanie wiedzy na temat postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

TEMATYKA KURSU:

 • użytkowanie eksploatacyjne,
 • dokumentacja techniczna,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy elektrotechniki,
 • budowa pił mechanicznych do ścinki drzew,
 • technologia robót.

CZAS TRWANIA KURSU:

44 godziny:

 • Zajęcia teoretyczne – 32 godziny
 • Zajęcia praktyczne 12 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód o określonej specjalności.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin składa się z części teoretycznej pisemnie na podstawie testu oraz  części praktycznej.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie