NAZWA KURSU:

KURS OBSŁUGI WCIĄGAREK I WCIĄGNIKÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

CEL KURSU:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności z zakresu wciągników i wciągarek, a także kompleksowe przygotowanie do prawidłowego wykonywania pracy w zawodzie operatora tych urządzeń. Szkolenie ma na celu zapoznanie się z czynnościami operatora przy obsłudze wciągników i wciągarek, zarówno przed rozpoczęciem pracy jak i po jej zakończeniu oraz z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przygotowanie praktyczne w zakresie transportu ładunku z jednego miejsca na drugie – w pionie za pomocą liny, łańcucha i haka.

TEMATYKA KURSU:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • pojęcia ogólne o transporcie i ładunkach,
 • budowa i eksploatacja wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia,
 • obowiązki operatora wciągników i wciągarek,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

20 godzin:

 • 15 godzin zajęć teoretycznych
 • 5 godzin zajęć praktycznych (w grupach 5 ÷ 8 osób)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN/UPRAWNIENIA:

 • Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniają do obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia i są ważne 10 lat. Dodatkowo uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 pażdzernika 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT. 

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie