NAZWA KURSU:

KURS OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH – ZWYŻEK / PODNOŚNIKÓW UDT

CEL KURSU:

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej z zakresu obsługi podestu, jego budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku. Szkolenie obejmuje również zajęcia praktyczne z użyciem wszystkich typów maszyn dostępnych w kategorii podesty ruchome przejezdne:

 • podesty ruchome przejezdne,
 • podesty na pojazdach kolejowych,
 • podesty ruchome masztowe,
 • podesty ruchome wiszące,
 • podesty ruchome stacjonarne.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po pozytywnym zaliczeniu uczestnik zdobywa kwalifikacje oraz otrzymuje odpowiednie zaświadczenie uprawniające do obsługi podestów w kategorii, w której się szkolił.

TEMATYKA KURSU:

 • wiadomości o dozorze technicznym;
 • podział oraz główne parametry podestu ruchomego;
 • budowa podestów ruchomych (podwozia, mechanizmy napędowe, urządzenia sterownicze, platforma robocza, urządzenia zabezpieczające, oznakowanie podestów przejezdnych);
 • eksploatacja i obsługa podestów ruchomych;
 • BHP i udzielanie pierwszej pomocy podczas eksploatacji podestu ruchomego przejezdnego;
 • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

35 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 10 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN/UPRAWNIENIA:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.  652).
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi podestów ważne 5/10 lat w zależności od rodzaju urządzenia.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT. 

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie