NAZWA KURSU:

KURS LUTOWANIA TWARDEGO – LUTOWANIE TWARDE PŁOMIENIOWE 912

CEL  KURSU:

Kurs lutowania twardego miedzi ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z procesem lutowania twardego, czyli łączenia elementów ze stopów miedzi z dodatkiem stopu spoiwa (lutu), a także z zakresu posługiwania się palnikami gazowymi. Kurs może skupiać się na różnych aspektach tego procesu, mając na uwadze zastosowania lutowania miedzi w różnych branżach.

Lutowanie twarde jest najpopularniejszą techniką wykorzystywaną do zespalania miedzianych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Zaletą metody 912 jest ogromna szczelność połączenia oraz odporność na drgania i występujące różnice temperatur.

TEMATYKA KURSU:

 • podstawy lutowania (definicje i terminologia, budowa złącza lutowanego, metody lutowania);
 • materiały i gazy techniczne (spoiwa do lutowania twardego, oznaczenia spoiw, rodzaje i podstawowe właściwości gazów palnych oraz mieszaniny;
 • urządzenia do ręcznego lutowania gazowego;
 • technologia i technika lutowania (czyszczenie i odtłuszczanie elementów lutowanych, konstrukcja, montaż elementów przed lutowaniem;
 • właściwości połączeń lutowanych, niezgodności lutownicze, kontrola i badania złączy lutowanych;
 • przepisy bhp i p.pożarowe (podstawowe zasadny bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń do lutowania, szkodliwe oddziaływanie spoiw i topników przy lutowaniu;
 • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

 • Zajęcia teoretyczne – 3,5 godzin dydaktycznych (wzbogacone stosowaniem środków audiowizualnych)
 • Zajęcia praktyczne – 6,5 godzin dydaktycznych

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód o określonej specjalności.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez kursanta próbek, przy użyciu palnika gazowego.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu lutowania gazowego, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 pażdzernika 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Na dodatkowy wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją przez Instytut Spawalnictwa lub TÜV Rheinland.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie