NAZWA KURSU:

OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO – OSOBOWYCH  ZE STEROWANIEM WEWNĘTRZNYM I SZPITALNYCH

CEL KURSU:

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy przy obsłudze dźwigów towarowo – osobowych (wind), które przeznaczone są do transportu towarów i osób w pionie. Podczas szkolenia kursanci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi dźwigów, zdobędą wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy, a także zostaną uświadomieni o możliwości zagrożeń oraz nauczeni postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

TEMATYKA KURSU:

 • wiadomości o dozorze technicznym;
 • pojęcia ogólne o transporcie i ładunkach;
 • podział oraz główne parametry dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym;
 • budowa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym;
 • elektrotechnika w budowie dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym;
 • obsługa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym.

CZAS TRWANIA KURSU:

35 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 10 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN/UPRAWNIENIA:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.  652).
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi dźwigów towarowo – osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne ważne 10 lat.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie