NAZWA KURSU:

MONTAŻ POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH (TABELA 1)

POZIOM PODSTAWOWY/FOUNDATION LEVEL

CEL  KURSU:

Szkolenie prowadzone jest według normy PN-EN 1591-4:2014 (EN 1591-4:2013E) i dotyczy potwierdzania kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do umiejętnego montażu i demontażu połączeń kołnierzowych. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu właściwej instalacji oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i zdobycia certyfikatu, poświadczającego umiejętności zdającego i nadającego uprawnienia do wykonywania połączeń kołnierzowych.

TEMATYKA KURSU:

 • typy połączeń kołnierzowych,
 • funkcjonalność uszczelek,
 • typy uszczelek i ich cechy względne,
 • relacja pomiędzy przedłużeniem śruby (odkształcenie), obciążeniem śruby i naprężeniem uszczelki,
 • powszechne przyczyny usterek połączeń kołnierzowych z uszczelką,
 • utrata obciążenia połączenia i następstwa,
 • stosowane i szczątkowe obciążenia połączenia,
 • ogólne środki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bezpieczny demontaż połączeń,
 • przygotowanie powierzchni uszczelniającej,
 • rozpoznanie usterek i awarii.

CZAS TRWANIA KURSU:

6 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 2 godziny
 • Zajęcia praktyczne – 4 godziny

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem prowadzonym przez jednostkę certyfikującą. Po zdanym egzaminie uczestnicy uzyskują stosowny certyfikat kompetencji wg PN-EN 15191-4:2014.  Certyfikat ukończenia szkolenia wydawany jest w języku polskim oraz angielskim, a na życzenie klienta, także w języku niemieckim.

Na wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją  TUV Rheinland Polska i po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymanie certyfikacji TUV.

 

Firma Centro Plus jest pierwszą jednostką w Polsce certyfikowaną przez TUV Rheinland w zakresie szkolenia monterów połączeń skręcanych wg. EN 1591-4, PN-EN 1090-2 i PN-EN 1090-3 z uwzględnieniem wymagań PED oraz PE 305/2011.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie