NAZWA KURSU:

KURS GAZOWY G3

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwo gazowe.

GRUPA 3 (GAZOWA) URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI GAZOWE WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE, MAGAZYNUJĄCE I ZUŻYWAJĄCE PALIWA GAZOWE:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.

TEMATYKA KURSU:

 • ogólne zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz przepisy dozoru technicznego;
 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasady i warunki prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony p. pożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcje postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia; bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;
 • konsultacje.

CZAS TRWANIA KURSU:

7 godz.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • Szkolenie przewidziane jest dla pracowników, którzy obsługują urządzenia energetyczne.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, które jest ważne przez okres 5 lat.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości na terenie kraju m.in. Aleksandrów Kuj., Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie