NAZWA KURSU:

POMIARY CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY

Pomiar czynników środowiska pracy jest podstawowym działaniem o charakterze czynnym, które pracodawca ma obowiązek przeprowadzić na rzecz poprawy warunków środowiska pracy. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (art.227§1pkt2) oraz szczegółowych przepisów prawa polskiego. Zgodnie z k.p. pracodawca ma obowiązek wykonania badań pomiarów i środowiska pracy nie później niż 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Aby dokonać pomiarów środowiska pracy należy w pierwszej kolejności zidentyfikować czynniki oraz je oszacować. Czynniki, o których mowa to czynniki fizyczne, chemiczne oraz biologiczne, obecne w danym procesie pracy.

Czynniki dzielimy na niebezpieczne, czyli te, których oddziaływanie na pracownika lub innych uczestników procesów pracy może być przyczyną zdarzenia wypadkowego i powodować uraz oraz czynniki uciążliwe i szkodliwe, które oddziałując na interesariuszy procesu pracy, którzy są narażeni na działanie tego czynnika przez dłuższy czas, mogą powodować obniżenie sprawności fizycznej, psychicznej lub powodować zmiany chorobowe w organizmie, mogące być konsekwencją choroby zawodowej.

ZAKRES NASZYCH USŁUG ORAZ POMIARÓW:

 • Pomiary natężenia oświetlenia,
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie urządzeń),
 • Czynniki chemiczne,
 • Pył całkowity,
 • Pył respirabliny,
 • WKK,
 • Metale,
 • Rozpuszczalniki organiczne,
 • Fenol,
 • Formaldehyd,
 • Kwas fosforowy,
 • Amoniak,
 • Olej mineralny,
 • Chlorowodór,
 • Kwas siarkowy,
 • Wodorotlenek sodu,
 • Tlenek CO,
 • Tlenek CO 2,
 • Tlenek NO,
 • Tlenek NO 2,
 • Tlenek SO 2,
 • MDI – dizocyjanianmetylenodifenylu,
 • Olej mineralny,
 • Akroleina,
 • Czynnik fizyczne,
 • Hałas na stanowiskach pracy,
 • Hałas środowiskowy,
 • Mikroklimat zimny, gorący, umiarkowany,
 • Drgania mechaniczne – ogólne, miejscowe,
 • Pole elektromagnetyczne,
 • Promieniowanie optyczne,
 • Wydatek energetyczny,
 • Oświetlenie.

Pomiary czynników środowiska pracy przeprowadzamy na terenie całego kraju!

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie