NAZWA KURSU:

ZAKŁADANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

CEL  KURSU:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat projektowania, pielęgnacji i ochrony terenów zieleni oraz podjąć zatrudnienie przy pracach związanych z pielęgnacją terenów zieleni, a także dla osób zajmujących się zawodowo projektowaniem, zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni.

Kurs zazwyczaj prowadzony jest dla zorganizowanych grup z Urzędów Pracy, szkół, zakładów karnych czy innych jednostek publicznych lub prywatnych.

TEMATYKA KURSU:

 • wiadomości ogólne o uprawie gleby i nawożeniu roślin:
  • rodzaje i uprawa gleby,
  • nawożenie gleb;
 • elementy projektowania i zakładania terenów zieleni:
  • urządzanie terenów zieleni,
  • mała architektura ogrodowa;
 • analiza terenu przed przystąpieniem do prac;
 • wiadomości z zakresu BHP;
 • zakładanie i pielęgnacja trawników, rabat kwiatowych, kwietników i ogrodów;
 • sadzenie, przesadzanie i pielęgnacja drzew i krzewów;
 • szkodniki i choroby roślin oraz środki ochrony zapobiegające i zwalczające ich skutki;
 • nabycie umiejętności rozpoznawania roślin (drzew, krzewów, bylin).

 

Tematyka szkolenia może być bardziej rozbudowana i dostosowana do wymaganego zakresu w zależności od potrzeb słuchaczy.

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie obejmuje 120 godzin (15 dni):

 • Zajęcia teoretyczne – 14 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 106 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.  poz.652).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie