NAZWA KURSU:

KURS UŻYTKOWANIA SPRZĘTU DRÓG ODDECHOWYCH RPE – APARATY UCIECZKOWE / POWIETRZNE    

CEL  KURSU:

Celem kursu jest nauczenie uczestników prawidłowego korzystania z urządzeń ochrony dróg oddechowych oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z wdychaniem zanieczyszczeń powietrza, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Kurs ma na celu przygotowanie z zakresu technik zakładania, dostosowywania i utrzymywania RPE, a także procedur testowania i kontroli jakości.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych RPE są to urządzenia mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w środowiskach zanieczyszczonych, szczególnie w branżach takich jak przemysł chemiczny, metalurgiczny czy budowlany.

TEMATYKA KURSU:

  • proces oddychania i skutki niedotlenienia organizmu;
  • zasady przygotowania sprzętu ochrony dróg oddechowych;
  • omówienie zasad bezpiecznej pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych;
  • budowa i zasady działania elementów aparatu oddechowego;
  • rodzaje masek i butli stosowanych w aparatach oddechowych;
  • zasady użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych w warunkach normalnych, w warunkach zadymienia i wysokiej temperatury.

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie obejmuje od 4 – 8 godzin, na które składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat,
  • badania lekarskie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175) oraz certyfikat kompetencji w języku polskim oraz angielskim.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie