KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP DLA FIRM

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje firma. Aby wewnętrzne procedury obowiązujące w zakładzie pracy pozostawały zgodne z normami prawnymi, a pracownicy spełniali swoje obowiązki w bezpiecznych i komfortowych warunkach, nadzór BHP jest coraz częściej zlecany w ramach stałej umowy zewnętrznym przedsiębiorcom.

Proponujemy Państwu wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna. Współpracując z naszą firmą zagwarantują sobie Państwo spełnienie ustawowych przepisów oraz oszczędność czasu. W ten sposób będą mogli Państwo skupić się na realizacji własnych zadań.

Nadzór BHP dla firm obejmuje:

  • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe);
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP;
  • pełną obsługę postępowań powypadkowych;
  • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  • zakładanie wymaganych rejestrów  (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych);
  • okresowe przeglądy stanu BHP ( warunków pracy oraz przestrzegania przepisów);
  • sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie;
  • opracowywanie instrukcji BHP, regulaminów pracy, wynagradzania itp.;
  • zapewnimy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm.

Skuteczne prowadzenie biznesu to zwiększanie efektywności pracy oraz zapewnianie swoim pracownikom komfortowych warunków do działania. Nie da się tego zrobić bez sprawnego nadzoru BHP. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie