NAZWA KURSU:

OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH ORAZ STACJONARNYCH HDS

CEL KURSU:

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy szerokiej wiedzy i umiejętności dotyczących poprawnej obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych. Uczestnictwo w kursie gwarantuje zdobycie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień HDS w celu podjęcia pracy operatora żurawia. Głównym celem kursu jest przygotowanie  słuchaczy do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

TEMATYKA KURSU:

 • wiadomości o dozorze technicznym;
 • pojęcia ogólne o transporcie i ładunkach;
 • podział oraz główne parametry żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych;
 • budowa żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych;
 • elektrotechnika w budowie żurawi;
 • obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych;
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych;
 • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

40 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 30 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 10 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN/UPRAWNIENIA:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.  652).
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych oraz stacjonarnych ważne 10 lat.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT. 

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie