NAZWA KURSU:

MONTER RUSZTOWAŃ

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie montera rusztowań do prac montażowych i demontażowych wszystkich typów rusztowań dostępnych na rynku. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przy montażu i demontażu rusztowania oraz zapoznanie się z typami i systemami rusztowań. Podczas szkolenia kursanci nabędą praktyczne umiejętności dotyczące zasad stawiania rusztowań, nabiorą poprawnych nawyków podczas wznoszenia rusztowań oraz zapoznają się z ekwipunkiem montera rusztowań i z innymi kursantami wykonają takie rusztowanie i zakotwią je do ściany.

TEMATYKA KURSU:

  • użytkowanie eksploatacyjne,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • budowa rusztowań,
  • technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
  • zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

80 godzin:

  • Zajęcia teoretyczne – 40 godzin
  • Zajęcia praktyczne – 40 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisja powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Płock.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie