NAZWA KURSU:

MONTER RUSZTOWAŃ

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Płock.

Jeśli planujesz rozwijać swoje umiejętności w branży budowlanej, to w tym miejscu przygotowaliśmy dla Ciebie opis oferty kierowanej właśnie do Ciebie. Firma szkoleniowa CENTRO PLUS z siedzibą we Włocławku zaprasza na kurs na montera rusztowań, podczas którego zyskasz teoretyczną oraz praktyczną wiedzę na temat profesjonalnego przygotowania rusztowania podczas prac budowlanych. Zapraszamy do zapisów na nasze kursy na rusztowania, które odbywają się we Włocławku oraz Płocku zarówno pracowników, którzy chcą samodzielnie rozwijać swoje umiejętności i wzbogacić swoje zawodowe CV, jak i firmy, które chcą profesjonalnie przeszkolić swoje kadry.

Cel kursu na montera rusztowań

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie montera rusztowań do prac montażowych i demontażowych wszystkich typów rusztowań dostępnych na rynku. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przy montażu i demontażu rusztowania oraz zapoznanie się z typami i systemami rusztowań. Podczas szkolenia kursanci nabędą praktyczne umiejętności dotyczące zasad stawiania rusztowań, nabiorą poprawnych nawyków podczas wznoszenia rusztowań, zapoznają się z ekwipunkiem montera rusztowań, a wraz z innymi kursantami wykonają takie rusztowanie oraz zakotwią je do ściany.

Stawiamy na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności, kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo pracowników. Po naszym kursie na rusztowania uczestnicy są gotowi do podjęcia pracy w charakterze montera.

Tematyka kursu na rusztowania

W ramach uczestnictwa kursach na monterów rusztowań organizowanych przez CENTRO PLUS zyskasz wiedzę z zakresu następujących zagadnień:

  • użytkowanie eksploatacyjne,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • budowa rusztowań,
  • technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
  • zajęcia praktyczne.

Czas trwania i warunki przyjęcia na kurs

Kurs na montera rusztowań zakłada 80 godzin zajęć, podzielonych na:

  • zajęcia teoretyczne – 40 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 40 godzin.

Aby móc zapisać się na nasze szkolenie i zyskać certyfikat uprawniający do prac montażowych przy rusztowaniach należy mieć:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum podstawowe wykształcenie.

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Nasze kursy na montera rusztowań odbywają się we Włocławku i Płocku.

Podsumowanie – dlaczego warto?

Nasz kurs stanowi idealne miejsce do zdobycia kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w roli montera rusztowań. Poza nabywaniem konkretnych umiejętności uczestnik otrzymuje szereg innych korzyści, w tym naukę bezpiecznej pracy, zdobycie certyfikatu ukończenia kursu oraz umiejętność skutecznego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Certyfikowany monter rusztowań to fachowiec z prawdziwego zdarzenia – pożądany na każdym placu budowy. Jest to osoba, która może pracować na wysokościach i zajmować się montażem, demontażem oraz pracami konserwacyjnymi. Nasz kurs jest więc przeznaczony dla wszystkich, którzy są zainteresowani pracą na wysokościach, chcą zdobyć nowe umiejętności i rozwinąć swoją karierę. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą początkującą, czy doświadczonym pracownikiem budowy, uczestnictwo w kursie na montera będzie dla ciebie korzystnym rozwiązaniem.

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć nową karierę lub rozwijać swoje istniejące umiejętności, zgłoś się na nasz kurs na montera rusztowań już dziś! Nasz zespół specjalistów jest gotowy, aby Ci pomóc na każdym etapie Twojej nauki. Z nami zdobędziesz nie tylko cenne umiejętności, ale też poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie podczas pracy na wysokościach.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie