NAZWA KURSU:

MONTAŻ POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH (TABELA 11)

DLA ODPOWIEDZIALNEGO INŻYNIERA/FOR RESPONSIBLE ENGINEER

CEL  KURSU:

Szkolenie prowadzone jest według normy PN-EN 1591-4 i dotyczy potwierdzania kompetencji personelu do wykonywania nadzoru nad montażem połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie.

Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników z wiedzy na temat właściwej instalacji oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu. Podczas szkolenia zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo, dokładność montażu oraz efektywność pracy. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu i zdobycia certyfikatu, poświadczającego umiejętności zdającego i nadającego uprawnienia do wykonywania połączeń kołnierzowych.

TEMATYKA KURSU:

  • aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • tworzenie zasad bezpieczeństwa;
  • tworzenie instrukcji montażu z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy;
  • metody określania nacisków montażowych na uszczelce w zależności od klasy uszczelki;
  • sposoby zapewnienia odpowiedniego naciągu śrub, nacisku na uszczelce.
  • potwierdzenie dopuszczenia skręconego połączenia śrubowego że może ponownie funkcjonować;
  • pomiary szczelności i zarządzanie nieszczelnościami.

CZAS TRWANIA KURSU:

2 godziny

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum podstawowe wykształcenie,
  • certyfikacja ukończenia szkolenia z montażu połączeń kołnierzowych w zakresie podstawowym.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem prowadzonym przez jednostkę certyfikującą. Po zdanym egzaminie uczestnicy uzyskują stosowny certyfikat kompetencji wg PN-EN 15191-4:2014.  Certyfikat ukończenia szkolenia wydawany jest w języku polskim oraz angielskim, a na życzenie klienta, także w języku niemieckim.

Na wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją  TUV Rheinland Polska i po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymanie certyfikacji TUV.

 

Firma Centro Plus jest pierwszą jednostką w Polsce certyfikowaną przez TUV Rheinland w zakresie szkolenia monterów połączeń skręcanych wg. EN 1591-4, PN-EN 1090-2 i PN-EN 1090-3 z uwzględnieniem wymagań PED oraz PE 305/2011.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie