Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Środki KFS pochodzą bezpośrednio z Funduszu Pracy i pozostają w dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy. KFS jest programem zaadresowanym do pracodawców, którzy chcą inwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników.

Najważniejsze informacje o KFS:
  • Wysokość dofinansowania wynosi 100% w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz 80% w przypadku pozostałych firm.
  • Wsparcie dedykowane jest wszystkim pracodawcom, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.
  • Skorzystać mogą firmy, urzędy, jednostki samorządowe, a także instytucje pozarządowe.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS:
W celu uzyskania dofinansowania, pracodawca musi złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności. Aby dowiedzieć się o terminie składania wniosku do właściwego PUP prosimy o skontaktowanie się z nami lub bezpośrednio z miejscowym Urzędem Pracy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z naszej oferty. Zapraszamy wiec do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń, wyboru szkolenia/szkoleń, które odpowiadają Państwa potrzebom i kontaktu z nami.

Jeśli chcecie zorganizować Państwo szkolenia wewnętrzne dla swoich pracowników zapraszamy do kontaktu i propozycji swoich potrzeb szkoleniowych. Wspólnie zaplanujemy dla Państwa szkolenia oraz pomożemy przygotować odpowiednie dokumenty.

Zapewniamy bezpośrednie wsparcie na każdym etapie starań dotyczących uzyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń. Po wybraniu odpowiedniego szkolenia, należy w wyznaczonym terminie złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie PUP. Można go również uzyskać w biurze Centro Plus.

W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7-dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

Załącznik dotyczący programu kształcenia ustawicznego, który jest wymagany przy składaniu wniosku, opracowuje instytucja szkoleniowa, czyli w tym przypadku CentroPlus.

Po około 30 dniach osoba ubiegająca się o dofinansowanie otrzymuje decyzję z urzędu o przyznaniu dofinansowania. W przypadku pozytywnej decyzji konieczne jest podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą, a Urzędem Pracy. Po spełnieniu niezbędnych formalności następuje proces realizacji szkoleń.

Krajowy Fundusz Szkoleń jest doskonałym narzędziem do zwiększenia kompetencji pracowników oraz dbania o ich rozwój, znacznie ograniczając przy tym koszty. Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółowe informacje, jak uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń, zapraszamy do kontaktu.