NAZWA KURSU:

KURS GASZENIA POŻARÓW

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do skutecznej i bezpiecznej realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych związanych z gaszeniem pożarów wewnętrznych. Szkolenie ma również na celu uświadomienie uczestników kursu o zagrożeniach wynikających z pracy w środowisku popożarowym.

Podstawą prawną szkoleń przeciwpożarowych w Polsce jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dodatkowo, zgodnie z art. 209^1 Kodeksu pracy, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, co obejmuje szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

TEMATYKA KURSU:

 • Omówienie zasad ochrony indywidualnej:
  • maski,
  • sprzęt,
  • wzajemna kontrola.
 • Charakterystyka zagrożeń wynikających z pożaru:
  • przegrzanie,
  • poparzenia,
  • odwodnienie,
  • toksyczność dymu,
  • cząstki stałe,
  • ograniczona widoczność,
  • przeszkody,
  • ostre krawędzie.
 • Przebieg oraz cechy charakterystyczne procesu spalania poszczególnych stanów skupienia w warunkach pożaru wewnętrznego:
  • ciała stałe,
  • gazy,
  • ciecz.
 • Spalanie płomieniowe i bezpłomieniowe:
  • różnice,
  • rozróżnianie.
 • Charakterystyka działań wewnętrznych zewnętrznych oraz połączonych:
  • okoliczności zastosowania,
  • rodzaje wentylacji i ich zastosowanie.
 • Techniki podawania prądów wodnych:
  • pulsowanie (krótkie i długie pulsowanie prądem rozproszonym),
  • ołówkowanie,
  • malowanie,
  • omiatanie,
  • działanie prądem zwartym.

Tematyka szkolenia może być bardziej rozbudowana i dostosowana do wymaganego zakresu w zależności od potrzeb słuchaczy.

CZAS TRWANIA KURSU:

Zajęcia teoretyczne – 2 godziny – ustalane elastycznie
Zajęcia praktyczne – 2 godziny – ustalane elastycznie
(w grupach 3-8 osób).

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 2175). 

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie