NAZWA KURSU:

MALARZ / PIASKARZ

CEL KURSU:

Podstawowym celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu poprzez nabycie umiejętności techniki malowania i piaskowania oraz obsługi urządzeń lakierniczych w tym umiejętności oceny jakości malowanej powłoki.

TEMATYKA KURSU:

 • definicja i rodzaje korozji, korozyjność atmosfery;
 • przygotowanie powierzchni, obróbka strumieniowa;
 • materiały powłok, systemy powłok, nanoszenie powłok;
 • powłoki metalowe, niemetalowe oraz powłoki przeciwpożarowe;
 • badanie materiałów powłok, wady powłok lakierniczych;
 • obmiar robót, kalkulacje, umowy na usługi;
 • zagrożenia podczas lakierowania proszkowego, znakowania substancji i stref zagrożenia wybuchem, sprzętem i środkami ochrony oraz przepisami bhp.

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs obejmuje 65 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 15 godzin (z zastosowaniem środków audiowizualnych)
 • Zajęcia praktyczne – 50 godzin (przy użyciu piaskarki kabinowej, piaskarki bezpyłowej ręcznej, sprężarki, pistoletu)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód o określonej specjalności.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się we Włocławku. Do realizacji zajęć praktycznych wykorzystujemy profesjonalną piaskarkę kabinową wraz z osprzętem a także piaskarkę ręczną.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie