NAZWA KURSU:

KURS OBSŁUGI KOPARKO – ŁADOWARKI

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania pracy operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje obsługę minikoparek do 4 ton masy całkowitej, oraz ładowarek jednonaczyniowych do 8 ton masy całkowitej. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu bezpiecznego użytkowania eksploatacyjnego koparko-ładowarek, obsługi technicznej, rodzajów układów napędowych oraz technologii i budowy koparko-ładowarek. Podczas szkolenia kursanci nabywają praktyczne umiejętności sterowania maszyną, wykonywania wykopów wąsko-przestrzennych, szeroko-przestrzennych oraz jamistych osprzętem koparkowym,  a także poznają techniki załadunku urobku na środki transportu oraz metody zasypywania i wyrównywania terenu.

TEMATYKA KURSU:

 • ogólne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,
 • ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek,
 • technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami,
 • zajęcia praktyczne wykonywane koparko – ładowarkami.

CZAS TRWANIA KURSU:

67 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 52 godziny
 • Zajęcia praktyczne – 15 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • aby poruszać się maszyną po drogach publicznych wymagane jest jedynie prawo jazdy kat. B,
 • aby poruszać się maszyna jedynie po placu budowy, prawo jazdy nie jest wymagane,
 • jeżeli kursant posiada już jakiekolwiek uprawnienia wydane przez IMBiGS powinien przedstawić książkę potwierdzającą zdobyte uprawnienia.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Płock, Golub Dobrzyń.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie