NAZWA KURSU:

KIEROWCA KONWOJENT ZATRUDNIONY PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄT

CEL  KURSU:

Celem kursu jest poznanie przez uczestników przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu zwierząt. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych przy transporcie zwierząt oraz dla wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu, m.in. kierowców, konwojentów oraz pracowników baz przeładunkowych. Podczas zajęć słuchacze omawiają również problematykę, związaną z załadunkiem, wyładunkiem oraz rozmieszczaniem zwierząt w pojeździe, nabywają informacje dotyczące tego, jak może wyglądać zachowanie zwierząt spowodowane stresem, a także dotyczące karmienia i pojenia ich oraz postojów. Ważnym elementem, poruszanym na kursie, jest kwestia problemów z ujarzmianiem zwierząt, planowania tras przejazdu oraz obowiązującej dokumentacji.

TEMATYKA KURSU:

 • przepisy techniczne,
 • ogólne warunki transportu zwierząt,
 • środki transportu i praktyka stosowana w zakresie transportu,
 • odstępy czasu między pojeniem i karmieniem, czas trwania podróży oraz okresy odpoczynku,
 • dokumentacja podróży,
 • fizjologia zwierząt,
 • praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt,
 • opieka interwencyjna zwierząt,
 • kwestie bezpieczeństwa personelu ujarzmiającego zwierzęta.

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie obejmuje 17 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 15 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 2 godziny

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca szkolenia.

Egzamin odbywa się w formie testu pisemnego.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które odbyły przewidziane w programie szkolenia zajęcia praktyczne.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują licencję dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt zgodną z art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Rady UE nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004. Licencja wydawana jest przez Inspekcję Weterynarii i ważna jest w całej Europie.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie