NAZWA KURSU:

KONSERWACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

CEL KURSU:

Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie obowiązków i uprawnień konserwatora, niezbędnych do prawidłowej konserwacji maszyn.

Cele szczegółowe kursu:

 • maksymalne przybliżenie problematyki wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia na styku użytkownik – konserwator – dozór techniczny;
 • przygotowanie konserwatora wózka do prawidłowego utrzymania stanu technicznego wózka oraz zwrócenie uwagi na elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy wózkiem.

TEMATYKA KURSU:

 • postanowienia zawarte w przepisach dotyczących dozoru technicznego;
 • wybranie postanowienia przepisów dotyczących dozoru technicznego w odniesieniu do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia;
 • konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;
 • zasady bhp przy konserwacji wózków;
 • zajęcia praktyczne przy konserwacji wózków.

CZAS TRWANIA KURSU:

60 godzin:

 • Zajęcia teoretyczne – 40 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 20 godzin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN/UPRAWNIENIA:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 pażdzernika 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).
 • W przypadku przystąpienia do egzaminu przed komisją UDT – zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – ważne 5 lat.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania, także na terenie całego kraju.

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie