NAZWA KURSU:

KURS BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA I SZALOWANIA WYKOPÓW

CEL  KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania i szalowania wykopów, a także uświadomienie ich o możliwych zagrożeniach oraz nabycie wiedzy przez kursantów na temat postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

TEMATYKA KURSU:

 • podstawowe pojęcia technologicznie związane z robotami ziemnymi;
 • rodzaje gruntów i ich podział:
  • omówienie cech fizycznych gruntów oraz kąta stoku naturalnego,
  • ogólne zasady wykonywania robót ziemnych,
  • plan bioz,
  • dokumentacja projektowa i uzupełniająca,
  • instrukcja bezpiecznego wykonywania robót ziemnych,
 • zasady zabezpieczania wykopów i nasypów;
 • profilaktyczna ochrona zdrowia podczas wykonywania i szalowania wykopów;
 • bhp podczas wykonywania i szalowania wykopów.

CZAS TRWANIA KURSU:

12 godzin – zajęcia teoretyczne

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, a także inne miejscowości na terenie kraju m.in.: Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock.

Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie