Facebook

KURS OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH (PODNOŚNIKÓW, ZWYŻEK)

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności

zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia

zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

RODZAJE UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia kat. II P

- podesty ruchome wiszące

- podesty ruchome masztowe

- podesty ruchome stacjonarne

 • uprawnienia kat. I P

- podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (nożycowe)

- podesty ruchome przewoźne

- podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe -

podnośniki koszowe)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat

CZAS TRWANIA KURSU:

30 godzin:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • podział oraz główne parametry podestu ruchomego
 • charakterystyka techniczna podstawowych typów podestów przejezdnych
 • budowa podestów ruchomych (podwozia, mechanizmy napędowe,
 • urządzenia sterownicze, platforma robocza, urządzenia zabezpieczające,
 • oznakowanie podestów przejezdnych)
 • eksploatacja i obsługa podestów ruchomych
 • BHP i udzielanie pierwszej pomocy podczas eksploatacji podestu
 • ruchomego przejezdnego
 • zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin państwowy przed komisją powołaną przez UDT.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

(Dz.U. z 2014r. poz.622).

- zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kategorii:

II P – podesty ruchome wiszące, masztowe lub stacjonarne

lub

I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe lub przewoźne

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń,

Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.