Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora AED. Pierwsza pomoc przedmedyczna, są to wszystkie czynności, które wykonujemy przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Czynności te mają ogromne znaczenie w razie nagłego wypadku, urazu lub ataku choroby. Podtrzymują one życie poszkodowanego lub pomagają zmniejszyć skutki zdarzenia. Udzielenie pierwszej…

Kurs obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Szkolenia UDT z obsługi suwnic – uzyskaj uprawnienia! Udział w naszym kursie oznacza nabycie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych oraz niezbędnych kwalifikacji do pracy jako operator suwnic. Każdy kurs na suwnice kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające…

Kurs obsługi podestów ruchomych, zwyżek / podnośników

Profesjonalne szkolenia operatorów podestów ruchomych zwanych potocznie zwyżkami, podnośnikami. Oferujemy solidne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, a także pełną organizację egzaminu państwoego przed komisją UDT. Nasi doświadczeni specjaliści przekażą Ci szczegółową wiedzę, dotyczącą budowy maszyn, jak i ich pracy w specyficznych warunkach. Uczestnicząc w naszym kursie uzyskasz wiedzę niezbędą do uzyskania uprawnień, oraz która będzie pomocna…