Facebook

POMIARY CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY

Wykonywanie pomiarów czynników środowiska pracy - Włocławek, Płock, Toruń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166) określa m. in.:

§ 2.2. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, działania dotyczące: 1) rozpoznania i typowania czynnik szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 2) wykonywania badań, pomiarów i pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy. 

§3. Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

 

NASZE USŁUGI

Na zlecenie pracodawców wykonujemy pomiary czynników na stanowiskach pracy oraz ich oceny w poniższych zakresach:

- pomiary natężenia oświetlenia

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie urządzeń)

- pomiary stężęń pyłów

- pomiary hałasu

- pomiary drgań mechanicznych

- pomiary mikroklimatu

- inne zlecone

 

© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.