Kursy elektryczne, energetyczne i gazowe (SEP) G1, G2, G3

Organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, w następujących grupach: G1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną. G2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. G3 –…

Badania i pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy

Doradzimy, zorganizujemy i wykonamy pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy na terenie całego kraju! Gwarantujemy bezpieczne i profesjonalne analizy w zakresie szkodliwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych (pomiary oświetlenia, hałasu, drgań, stężenia pyłów, mikroklimatu, pola elektromagnetycznego i wiele innych). Oferujemy również pomoc specjalistów w zakresie ustalenia rodzaju szkodliwości oraz zakresu badań, które należy wykonać. Chcesz zapewnić swoim…

Kursy i szkolenia UDT

KURSY I SZKOLENIA UDT Poszukujesz kursów UDT dla siebie lub swoich pracowników? U nas znajdziesz szeroki wybór szkoleń zawodowych umożliwiających zdobycie takich uprawnień. Oferujemy profesjonalne szkolenia z obsługi podestów ruchomych, suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, dźwigów towarowo-osobowych, żurawi HDS, wózków jezdniowych podnośnikowych oraz wiele innych. W ramach szkoleń zapewniamy: zajęcia teoretyczne oraz praktyczne pod…