Jak chronić pracowników przed hałasem i zapobiegać wypadkom w miejscu pracy?

Hałas na miejscu pracy jest jednym z najczęściej niedocenianych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Od hal produkcyjnych po plac budowy, pracownicy codziennie narażeni są na wysokie poziomy hałasu, które mogą prowadzić nie tylko do uszkodzeń słuchu, ale także do innych poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym zwiększonego ryzyka wypadków. Zadbajmy zatem o to, aby nasze…