Bezpieczeństwo na Wysokości: Kluczowa Rola Nadzoru i Wymagań BHP

Wykonywanie prac na wysokości niesie ze sobą potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. W związku z tym, pracodawcy mają obowiązek określić szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w takich warunkach. Jednym z kluczowych aspektów jest bezpośredni nadzór nad tego rodzaju pracami, który powierzany jest wyznaczonym osobom w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa na miejscu…