Stres w pracy! Jak go ograniczyć i poprawić dobrostan pracowników?

Stres to nieodłączna część życia zawodowego, mająca znaczący wpływ na jakość pracy oraz dobrostan psychofizyczny pracowników. Warto zdawać sobie sprawę, że utrzymujący się zbyt długo stres może prowadzić do zwolnień lekarskich czy nawet rezygnacji z pracy. W obliczu tych wyzwań, podejmowanie działań na rzecz obniżenia poziomu stresu staje się kluczowe. Efektywne zarządzanie stresem obejmuje nie…