Szkolenie SEP G1 G2 G3

Zdobądź z nami uprawnienia SEP G1 / G2 / G3 Oferujemy kompleksowe przygotowanie do egzaminów pozwalających uzyskać świadectwa kwalifikacyjne z zakresu Eksploatacji i Dozoru urządzeń i instalacji w następujących grupach: Grupa 1 – elektroenergetyczna Grupa 2 – cieplna Grupa 3 – gazowa. Szkolenia elektryczne, cieplne i gazowe organizujemy zarówno dla osób zgłaszających się indywidualnie jak…