Badanie czynników szkodliwych środowiska pracy

Pracodawco Zadbaj o zdrowie i dobre warunki pracy swoich pracowników. Pamiętaj, że odpowiednie warunki środowiska pracy będą sprzyjały jej optymalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pracodawca wskazuje te czynniki oraz wykonuje badania i pomiary, które polegają na…